ใครที่มีบัตรคนจน ให้แจกเลย 5,000 บาท

ซึ่งออกมา แ ต กต่างกันออกไปตามความเหมาะสม

เช่น กลุ่ม แ ร ง งานในระบบกว่า 11 ล้านคน จะได้รับการดูแลผ่านสำนักงานประกันสังค ม

กลุ่ม แ ร ง งานอิสระ 16 ล้านคน กำลังเร่งดำเนินการผ่านมาตรการ เราไ ม่ ทิ้ ง กัน

ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วประมาณ 15 ล้านคน โอนเงิ น เงิ น ไปแล้ว 13 ล้านคน

และในวันที่ 18 ถึ ง 20 พฤษภาคมนี้ จะเร่งโอนเงิ น อีก 1400000 คน

และกลุ่มเกษตรกร 10 ล้านคน ขณะนี้เริ่มทย อย โอนเ งิน ช่วยเหลือแล้ว

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ยังเหลือกลุ่มที่ต้องได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการด้านตัวเงิ น เป็นหลัก

คือ กลุ่มผู้มี ร ายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง รั ฐ ประมาณ 14 ล้าน 6 แสนคน

ที่แม้ว่าส่วนใหญ่จะได้เข้ามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ แล้ว แต่ยังมีอีกกว่า 2400000 คน

ที่ยังเข้าไ ม่ ถึงมาตรการช่วยเหลือของ รั ฐ และกลุ่มที่ลงทะเบียนไ ม่ สำเร็จ 1700000 คน

ซึ่งกระทรวงฯ กำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่าน วิกฤ ติ ครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ด้านนายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยถึงความคืบหน้ า มาตรการ เกษตรกร ว่า

เกษตรกรกลุ่มแรก จำนวน 8330000 คน

โดยเมื่อนำมาตรวจสอบความ ซ้ำซ้ อ น กับทะเบียนฐานประกันสังค ม ข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ และมาตรการ เราไ ม่ ทิ้ ง กัน

เหลือเกษตรกรที่จะได้รับเงิ น ขณะนี้ประมาณ 6700000 คน

ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส

ได้ดำเนินการทยอยโอนเงิ น ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว

อ่านเพิ่มเติม