คลัง เตรียมช่วยเหลือรอบ 2 จ่าย อีก 13 ล้านคน

จากกรณี กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พม. เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. ออกมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID เป็นการแจกเงินช่วยเหลือคนละ 1000 บาท ระยะเวลา 3 เดือนนั้น ล่าสุดวันนี้ 19 พฤษภาคม 2563 ได้มีการเปิดเผยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการดังกล่าว ราว 13 ถึง 14 ล้านคน วงเงิน 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาท

เงินช่วยเหลือ

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 1000 บาท 3 เดือน จากการช่วยเหลือรอบ 2 มีดังนี้

1. ผู้สูงอายุ

2. เด็ก

3. ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

4. คนไร้บ้าน

5. คนที่ตกหล่น ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ

6. ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉิน ในสถานการณ์ CO VID

7. ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล หรือคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้พลาดสิทธิ์จากมาตรการต่าง ๆ

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากบุคคลใดเคยได้รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือเยียวยาเกษตรกร ไปแล้ว จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ซึ่งคาดว่าตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์จะอยู่ที่ 12.5 ล้านคน

โดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อในวันที่ 29 พฤษภาคม ต่อไป และคาดว่าจะแจกเงินได้ในเดือนมิถุนายน สิงหาคม 2563

ขอบคุณ กระทรวงการคลัง

อ่านเพิ่มเติม