เริ่มโอน 1,000 บาทแล้ว เยียวยา 2 ล้านคนทั่วประเทศ ไม่ต้องลงทะเบียน

วันนี้ รายการ เจาะประเด็น ช่อง 7 สี รายงานว่า กรมบัญชีกลางจะโอนเงินจากกองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จะโอนเงินเยียวยา ให้คนพิการทั่วประเทศ จำนวน 2 ล้านคน คนละ 1,000 บาท โดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้น โดยจะเริ่มโอนให้วันพรุ่งนี้ 29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (26 พ.ค.) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 13 ล้านคน ประกอบด้วย เด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ จากครัวเรือนยากจนประมาณ 1,450,000 คน ผู้สูงอายุ 9,660,000 คน และกลุ่มผู้พิการประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งจะได้เงินคนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน

โดยในวันพรุ่งนี้ (29 พ.ค.) กรมบัญชีกลางจะเริ่มโอนเงินให้กลุ่มผู้พิการทั่วประเทศโดยไม่ต้องลงทะเบียน เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ผู้พิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1.6 ล้านคน ภายในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ผู้พิการที่ไม่มีบัญชีธนาคาร ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต. จะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายได้เสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน

ส่วนผู้พิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า 60,000 คน ทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้พิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ เช่นกัน และหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน ผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.bugaboo.tv/watch/499952

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy