คุณสมบัติเหล่านี้ มักเกิดขึ้นกับผู้ที่มีบุญ

บุญ คือ สิ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจแล้วทำให้จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัวก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดี เกิดขึ้นจากการที่ใจได้เพื่อนคิดที่ดีคือพระธรรม ทำให้เลือกเฉพาะสิ่งที่ดีที่ถูกทีควร ที่เป็นประโยชน์แล้วพูดดีทำดีตามที่คิดนั้น

บุญเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมส่งผลปรุงแต่งใจของเราให้มีคุณภาพดีขึ้นคือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์ผุดผ่องไสวโปร่งโล่งไม่อึดอัด อิ่มเอิบ ไม่กระสับกระส่าย ชุ่มชื่นเบาสบาย ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และบุญที่เกิดขึ้นนี้ยังสามารถสะสมเก็บไว้ในใจได้อีกด้วย

คุณสมบัติของบุญ 1.ชำระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดได้ 2.นำความสุขความเจริญก้าวหน้าได้ 3.ติดตามตนไปทุกฝีก้าว แม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติ 4.เป็นของเฉพาะคน ใครทำใครได้ โจรลักขโมยไม่ได้ 5.เป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลาย 6.ให้มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ แก่เราได้

การทำบุญมีมากวิธีทำได้หลายทางอย่างที่รู้กันโดยทั่วไป เช่น มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นซึ่งเรียกว่า ให้ทาน หรือไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยกายหรือด้วยวาจา ประพฤติปฏิบัติสงบเรียบร้อยเป็นปกติชนเหมือนคนทั่วไป ที่เรียกว่ารักษาศีล สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เลยนั่นคือเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นล้วนเป็นบททดสอบจิตใจของเรา ในการใช้ชีวิตคนเรานั้นต่างมีวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างผลของบุญ ผู้ที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ฆ่າสัตว์ตัดชีวิต ผู้ที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะในอดีตไม่รังแกหรือทรมานสัตว์
ผู้ที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมามากผู้ที่มีผิวพรรณงามเพราะในอดีตรักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมามาก

ผู้ที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตมีมุทิตาจิต ใครทำความดีก็อนุโมทนาไม่อิจฉาริษຢาใคร ผู้ที่ร่ำรວยมีโภคทรัพย์มากเพราะในอดีตให้ทานมามาก ผู้ที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตบูชาบุคคลที่ควรบูชามามาก ผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาดีเพราะในอดีตคบบัณฑิต ฝึกสมาธิ เจริญภาวนามามาก และไม่ดื่มสุราຢาเมา

เราทุกคนเกิดมาล้วนทำหน้าที่และจุดมุ่งหมายของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจงอย่าอวดอ้างในสิ่งที่ตัวเองมี เพราะในบางครั้งการอวดอ้างไม่ได้เป็นผลดีต่อตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียวคนที่มีวาสนาจะไม่เลื่อนผ่านบทความนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับแต่อยู่ที่คุณขับรถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่ ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดแต่อยู่ที่เวลาคุณอยู่บ้านคุณมีเสียงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่คุณมีมรดกไว้ให้คุณหรือไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่คุณมีชีวิตแข็งแรงให้คุณคอยดูแลปรนนิบัติหรือไม่ไม่ได้อยู่ ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหล่อเพียงใดแต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณดีพอหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคนเรียนเก่ง และทำงานเก่งมากเพียงใดแต่อยู่ที่ลูกของคุณกตัญญูคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ถ้อยคำหวานหู หรือเสียงปรบมือเมื่อคุณมีเงินมันดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อเวลาที่คุณล้มลง ยังมีอีกหลายมือยื่นเข้ามาประคองให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นในชีวิตของคุณอย่าอวดว่ามีเงิน เพราะในຢามที่เราเจ็บป่วยนอนโรงพຢาบาลนั้น เงินเหล่านั้นไม่ได้ต่างอะไรกับเศษกระดาษอย่าอวดในหน้าที่ตำแหน่งการงานที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณล้มป่วย ยังมีคนจำนวนมากที่ทั้งเก่งรอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ อย่าอวดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไปกุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใดเพราะในวันหนึ่งที่คุณจากไปมันก็จะเป็นของคนอื่นสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุข ถ้าบุญนำพาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หาย ที่หน่ายก็รักถ้าบุญไม่นำพา วาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่าย

อ่านเพิ่มเติม
Privacy-Policy