ออมสินป ล่ อ ยกู้ ผู้ถือบัตรคนจน 50,000บ า ท ไร้คนค้ำ ผ่อนสบายๆ 242 บ า ทต่อเดือน(ร า ย ล ะ เ อี ย ด)

0
65490

นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับใครที่กำลังรอโอกาสแบบนี้อยู่ จากกรณีการแ ช ร์ข่าวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกู้ เ งิ นไม่ได้ ผ่านทางทองเฟซบุ๊ก ล่าสุดเพจ ไทยคู่ฟ้าได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวนี้แล้วโดยระบุว่า…. กระแสข่าวลวงเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับมาวนเวียนในโลกโซเชียลอีกครั้ง โดยมีประชาชนได้รับข้อความทำนองว่า “ถ้าลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะไม่สามารถกู้เ งิ นหรือทำธุรกรรมอย่างอื่นได้” ขอย้ำอีกครั้งว่า ไม่เป็นความจริง!! อย่าหลงเ ชื่ อข่าวล ว ง ที่เผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ต

Loading...

และล่าสุดเรียกว่าเป็นข่าวดีให้ผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ยิ้มออกเมื่อเพจ สำนักข่าวประชาสัมพันธ์เขต 6 ได้ออกมาเปิดเผยกรณีเรื่องการกู้เ งิ นของธนาคารออมสิน ในวงเ งิ นไม่เกิน 50,000 บ า ท ในระยะเวลา 3 – 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งผู้ยากไร้ไว้ข้างหลัง…

“ธนาคารออมสินออกสินเชื่อธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเ งิ น ไม่เกิน50,000บ า ท ระยะเวลา 3-5ปี โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน แต่จะใช้ “บรรษัทประกันสินเ ชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.)”เป็นผู้ค้ำให้โดยธนาคารออมสินดำเนินการให้ค่ะ”

คุณสมบัติผู้กู้

1.เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.มีสัญชาติไทย อายุ 20-70ปี3.มีการประกอบอาชีพแน่นอน มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปีจ่ า ยขั้นต่ำเริ่มต้นประมาณ 242บ า ทต่อเดือน

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นเ งิ นทุน หรือเป็นเ งิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือประกอบอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสนใจติดต่อสอบถามธนาคารออมสินใกล้บ้านนะคะ

Loading...