เ ปิ ด รายชื่อ 5 จังหวัดใหม่ของ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย รออนุมัติอย่างเร่งด่วน แยกจากอำเภอเป็นจังหวัด (ร า ย ล ะ เ อี ย ด)

0
1

ในสมัยจะขี้เหล้าเรียนกันมันก็จะทราบกันดีว่าในแต่ก่อนนั้นประเทศไทยนั้นมีอยู่ประมาณ 70 จังหวะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้มีเพิ่มมาแล้วประมาณ 77 จังหวัดด้วยกันแต่ทว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะยังมีอีก 5 จังหวัดใหม่ของประเทศไทยที่ยังรอการอนุมัติอยู่

 

Loading...

ซึ่ง ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการยืนยันขึ้นว่าตอนนี้ได้มีการพิจารณาตั้งจังหวัดใหม่ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนและในจังหวัดที่จะตั้งใหม่นั้นก็จะต้องมีหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและก็มีการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับประชาชนในแต่ละพื้นที่นั้นๆเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับประโยชน์สูงสุด

ขึ้นต้นมีจังหวัดที่แยกออกมาจากเชียงใหม่แต่ก็ต้องมีหลักเกณฑ์และเป็นไปตามคณะมติของรัฐมนตรีนั่นก็คือต้องมีไม่น้อยกว่าแบบเธอต้องมีประชากรไม่ต่ำกว่า 3 แสนคนและหน่วยงานราชการที่จะมาเป็นจังหวัดใหม่นั้นจะต้องมีความพร้อมและได้รับความยินยอมจากประชาชนนทั้งจังหวัด

จังหวัดใหม่ที่จะแยกออกมานั้นมีดังนี้

1. จังหวัดนครสุวรรณภูมิพึ่งจังหวัดนี้จะแยกมาจากกรุงเทพและจังหวัดสมุทรปราการ
2. จังหวัดชุมแพ แยกมาจากจังหวัดขอนแก่น
3.จังหวัดไกลกังวลแยกมาจากจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.จังหวัดทุ่งสงแยกมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.จังหวัดเทิงนครแยกมาจากจังหวัดเชียงราย

และนี่ก็คือ 5 จังหวัดที่จะแยกออกมาซึ่งจะได้รับการอนุมัติหรือไหม เราก็มาติดตามกันดูค่ะ ซึ่งบอกเลยว่านี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้างที่ประเทศไทยนั้นก็ได้รับการพัฒนาไปด้วยซึ่งเราก็มาคอยติดตามกันดูเลยว่าประเทศไทยนั้นจะเดินหน้าไปทางไหนและจะไปพัฒนาป้าน้อยแค่ไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการทำงานและการร่วมมือของประชาชนในทุกภาคฝ่ายด้วยนะคะ

Loading...