สาวใหญ่ทนไม่ไหว บริจาคน้ำทั้งบ่อ เลี้ยงคนทั้งตำบล 1.2 พันครัวเรือน ฟังเหตุผล กราบหัวใจผู้หญิงคนนี้

0
5396

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่งผลทำให้อ่างเก็บน้ำชำนาก แหล่งน้ำดิบขนาดใหญ่สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หล่อเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลนาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เกิดแห้งขอดไม่มีน้ำ รวมไปถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติห้วย หนอง คลอง บึง ที่ใช้เลี้ยงชาวบ้านทั้งตำบล 7 หมู่บ้าน เกิดแห้งขอดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลกระทบทำให้ชาวบ้านกว่า 1,200 ครัวเรือน เกือบ 5,000 คน ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หรือแหล่งน้ำดิบเพื่อการน้ำอุปโภคบริโภค เหตุเพราะภัยแล้งมาเยือนและฝนทิ้งช่วง ปีนี้ชาวตำบลนาอินประสบปัญหาภัยแล้งหนักกว่าทุกปี  ต้องอาศัยรถน้ำจากท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงนำน้ำดิบมาช่วยแจกจ่ายให้กับคนในตำบลนาอิน แต่ก็ยังไม่พอเพียงกับความต้องการ

นางศศิวิมล  เหล็กสิงห์ หรือ เจ้จุ้ย เจ้าของบ่อน้ำดิบสะอาด บนเนื้อที่ 5 ไร่ ความลึก 12 เมตร มีปริมาณน้ำดิบประมาณ 5,000 ลูกบาศก์เมตร อยู่พื้นที่ตำบลดงปะคำ อ.พรหมพิราม จ.สุโขทัย และมีพื้นที่ติดกับตำบลนาอิน ทราบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบในพื้นที่ตำบลนาอิน เพื่อนำน้ำมาผลิตประปาแจกจ่ายให้กับคนทั้งตำบลใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน จึงแจ้งให้ทาง อบต.นาอินทราบว่า

Loading...

มีความประสงค์จะบริจาคแหล่งน้ำดิบในที่ดินของตนเอง เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำประปาให้ชาวบ้านตำบลนาอิน มีน้ำกินน้ำใช้ทุกครัวเรือน แหล่งน้ำดิบนี้เป็นแหล่งน้ำดิบที่ขุดขึ้นมาเพื่อนำดินไปถมที่ดิน หลังขุดแล้วพบตาน้ำทำให้มีปริมาณน้ำไหลผุดขึ้นอยู่ตลอดไม่มีวันแห้ง สงสารคนตำบลนาอินประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักและไม่มีน้ำใช้ จึงขอบริจาคน้ำบ่อนี้ให้คนพื้นที่ตำบลนาอินได้ใช้กันคาดว่าสามารถหล่อเลี้ยงชาวตำบลนาอินได้นานประมาณ 2 เดือน หากใช้อย่างประหยัด

นายบุญเลิศ  มากมี ประธานสภา อบต.นาอิน  พร้อมด้วย นายรักศักดิ์  รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน กล่าวขอบคุณนางศศิวิมล เจ้าของบ่อน้ำดิบสะอาด ที่ยอมเสียสละน้ำดิบให้กับคนตำบลนาอินได้ใช้กัน จากนั้นนำรถน้ำของอบต.นาอิน รถน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เขต9 พิษรุโลก รถน้ำจาก อบจ.อุตรดิตถ์ บรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร เร่งสูบน้ำดิบเติมใส่ลงในแหล่งผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน ถังน้ำประจำหมู่บ้าน รวมถึงถังน้ำและโอ่งน้ำสำรองของชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้มีการอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

ทั้งนี้ ทางอบต.ได้ประสานขอรับการสนับสนุนขอเครื่องสูบน้ำระยะไกลประมาณ 3 กิโลเมตร จาก ปภ.เขต9 เพื่อสูบน้ำจากบ่อน้ำดิบสะอาดของนางศศิวิมล ในพื้นที่ตำบลดงปะคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ลงสู่ถังผลิตน้ำประปาบ้านเหนือหมู่ 2 หลังอบต.นาอิน เป็นจุดกระจายน้ำประปาเข้าถึง 4 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่1 หมู่2 หมู่3 หมู่5 และ หมู่6  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ จนกว่าจะถึงช่วงฤดูฝน

ชาวบ้านตำบลนาอินประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีและเป็นภัยแล้งซ้ำซาก ขาดการเหลียวแลจากหน่วยงานราชการหลักที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยตรงโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำชำนาก อ่างเก็บน้ำที่สำคัญของตำบลประสบปัญหาตื้นเขินให้สามารถจุน้ำที่มีปริมาณมากเพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านทั้งตำบล ต้องใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ ชาวบ้านเรียกร้องมานานกว่า 5 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาอาศัยการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าเพียงชั่วคราวเท่านั้น

Loading...

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here