in

พนักงานโรงงานเฮลั่น บริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ ประกาศโบนัส บวกเงินพิเศษ

นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่จ่ายโบนัสสิ้นปีเป็นที่น่าพอใจของพนักงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้ชื่อว่า ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านและน้องซับคอนแทรคประจำซับสามเดีอนนะคะทีให้ความร่วมมือสนับสนุนความสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งที่ผ่านมาและมารับฟังการแถลงการวันนี้ข้อเรียกร้องในปีนี้ได้ข้อสรูปตกลงกันได้ สวัสดิการข้ออื่นๆรายระเอียดรอติดประกาศทางบริษัทนะคะส่วนเงินขึ้น 5 จุด 1 เปอร์เซ็นต์ และเงินโบนัส 7 จุด 5 บวก 24500

ขอบคุณผู้แทน”เจรจาทั้งสองฝ่าย ผู้แทนฝ่ายบริหารที่ทำให้การเจรจามีบรรยากาศที่ดี เปิดใจรับฟังเหตุและผล จนได้ข้อตกลงที่เกิดประโยชนฺ์ทั้ง3Dและพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในการที่ร่วมกันสร้างบ้านของเราให้มั่นคงและเติบโต เราจะร่วมมือกันฝ่าฟันสถานการณ์ที่ยากลำบากไปด้วยกัน(ท่านใดทียังไม่ได้เป็นสมาชิกสิ้นปีนี้ก็ขอให้เป็นสมาชิกด้วยกันนะคะขอให้เป็นแนวทางเดียวกันให้การสนับสนุนด้วยกันนะคะ

ขอบคุณทุกกำลังใจสมาชิกที่สนับสนุนการทำงานคณะกรรมการสหภาพแรงงานด้วยดีตลอดมา.ฝากขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านนะคะ ปีหน้าขอให้ไปประชุมใหญ่ให้ได้100เปอร์เซ็นต์ นะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งค่ะ ไม่มีสมาชิก ไม่มีสหภาพ ไม่มีความเป็นธรรม เราจะเข้มแข็งไปด้วยกัน เชื่อมั่นในพลังคนงานความสามัคคีจะพาไปสู่ความสำเร็จ

โพสต์ดังกล่าว

ภาพจาก ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

ภาพจาก ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

ภาพจาก ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

ภาพจาก ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

ภาพจาก ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

ภาพจาก ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

โพสต์ดังกล่าว

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานทุกๆท่าน ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพนักงาน เหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี

ขอบคุณ ชญาณ์นันท์ เนื่องจํานงค์

เรียบเรียง มุมข่าว