in

ภาพล่าสุด เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แล้งหนัก จนชุมชนเก่า บ้านเรือน ที่จมอยู่โผล่ให้เห็นในรอบหลายปี

เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม ที่ผ่านมา มีรายงานว่า นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงวิกฤตหลังจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ล่าสุดปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างเก็บน้ำเหลือเพียง 4.82 เปอร์เซ็นต์ หรือมีน้ำสะสมอยู่ที่ 46 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 960 ล้าน ลบ.ม.โดยไม่มีฝนตกลงมาในลุ่มน้ำป่าสักเลยทำให้ไม่มีน้ำไหลลงอ่างของเขื่อน แต่ทางเขื่อนป่าสักจำเป็นต้องระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนเพื่อรักษาระบบนิเวศและใช้ในการอุปโภคบริโภค

สำหรับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีในปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยเท่ากับปี2558 ที่แล้งหนักมีปริมาน้ำสะสมอยู่ในระดับเดียวกัน และขณะนี้ทางเขื่อนป่าสักได้มีการทำกาลักน้ำเพื่อผันน้ำไปช่วยหมู่บ้านท้ายเขื่อนให้ใช้ในการอุปโภคบริโภค ส่วน 3 อำเภอที่อยู่เขื่อนอย่างอำเภอพัฒนานิคม ท่าหลวง ชัยบาดาล ทางเขื่อนป่าสักไม่สามารถติดเครื่องยนต์เพื่อเดินเครื่องสูบน้ำจากเขื่อนไปช่วยได้เนื่องจากน้ำลดลงต่ำกว่าระดับคลอง

สภาพความแห้งแล้งของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สภาพความแห้งแล้งของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สภาพความแห้งแล้งของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สภาพความแห้งแล้งของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สภาพความแห้งแล้งของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์