วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2019

เจ้าของบ้านผิดสังเกต ค่าไฟแพงหูฉี่ เรียกการไฟฟ้ามาตรวจสอบ เ จ อ จั ง ๆ ( ค ลิ ป )

เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ฮือฮากันอย่างมากเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า "Sukprasert Saichon" ได้มีการโพสต์คลิปขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมดัวยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้าสำรวจมิเตอร์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณเสาไฟฟ้าของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หลังจากที่เจ้าของบ้านรายหนึ่งทราบว่าไฟฟ้าภายในบ้านของตนเองถูกลักลอบแอบใช้ แอบใช้ไฟ เมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้า ก็พบกับความผิดปกติ เพราะมีการแอบต่อสายไฟสีดำที่ตัวมิเตอร์ของบ้านที่ถูกขโมย เป็นลักษณะจงใช้แอบลักขโมยไฟฟ้าใช้อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไฟลผ่านประมาณ 8 แอมป์ การกระทำเช่นนี้จะทำให้ค่าไฟฟ้าของบ้านที่แอบลักลอบใช้ถูกลง ตัวอย่างเช่น ปกติเสียค่าไฟเพียงแค่ 100 บาท แต่หากมีการขโมยไฟใช้จะเสียค่าไฟเพียงแค่ 50 บาท ซึ่งราคาหายไปครึ่งต่อครึ่ง แบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ ทั้งนี้ ทางเจ้าของบ้านผู้ร้องทุกข์ได้ไปติดต่อทางบ้านที่ขโมยไฟให้ยอมรับความผิด แต่ทางบ้านของผู้ขโมยยังไม่ยินยอมรับผิด จึงต้องมีการแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อดำเนินคดีต่อไป คลิป ขอบคุณ Sukprasert Saichon , ข่าวดัง เฟสบุ๊ค

ขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เสร็จไวภายใน 3 ชั่ ว โ ม ง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็ปไซต์ชื่อดัง ได้ออกมารีวิวขั้นตอนต่ออายุใบขับขี่ 5 ปี เสร็จไวภายใน 3 ชั่วโมง ง่ายๆไม่ยุ่งยากจะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปอ่านพร้อมๆกันเลยดีกว่าจ้า หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี มีเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ 1.ใบขับขี่เดิม และ 2.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมทั้งเตรียมเงินสำหรับค่าธรรมเนียม 505 บาท (หากมีการแก้ไขชื่อและที่อยู่ไปจากเดิม เพิ่มอีก 50 บาท) การต่อใบขับขี่ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี จำเป็นต้องมีการทดสอบการมองเห็นสี, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบสายตาทางลึก เมื่อผ่านการทดสอบทั้งหมด จะมีการอบรมเป็นจำนวน 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ขาดต่อใบขับขี่ไม่เกิน 1...

หมดทุกข์หมดกรรม เ ผ ย 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมีหนี้สิน ค ว ร ต้ อ ง ไ ป

ท่านใดมีกรรมเรื่องหนี้สิน ใช้หนี้เท่าไห ร่ก็ไม่หมด มีหนี้เดิมๆ เป็น 10-20 ปีก็ไม่หมด ขอแนะนำให้ท่านไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อกราบไหว้ขอพร โดยเรามี 5 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาฝากเพื่อน ๆ ใครที่อยากปลดหนี้ควรหาโอกาสไปทำบุญเสริมดวง การเงินสักครั้งในชีวิต เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย จะมีที่ไหนบ้างนั้น ไปดูกั นเ ล ย 1. พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีเสียงเล่าลือกันมาช้านานว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ท่านทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนที่ เป็นหนี้ เพราะในอดีตเราเคยเป็นหนี้ประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอกของ ลูกหนี้ หากไปขอพรจึงมักจะสมหวัง แต่คุณจะต้องเป็นคนมีความซื่อสัตย์ เป็นหนี้เพราะทำมาหากิน ไม่ใช่เพราะไปค ดโ ก งเงินเขามาล่ะ 2. พระพุทธไตรรัตนนายก/หลวงพ่อโต ซำปอกง วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโต ซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัย ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คนที่ทำการค้าขาย หากได้มาตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อโต...

ภาพถ่ายใบขับขี่ ไว้ในโทรศัพท์ ถือเป็นการพกใบขับขี่ เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เว็ปไซต์ ราชกิจนุเบกษา เผยแพร่ประกาศว่า เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาโดยมีใจความสำคัญว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ อย่างอื่น ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูล ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกำหนด มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก โดยที่น่าสนใจก็คือ การให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว โดยบทลงโทษของผู้ขับขี่รถที่ไม่พกใบขับขี่ มาตรา...

6 ร า ศี จะกลับมามั่งมีร่ำรวยเงินทอง มี ท รั พ ย์สมบัติ จากที่เหนื่อยมานาน

ดวงชะตาเราบางอย่างก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนมันได้ แม้ว่าเราจะพยายามมันสักแค่ไหนจะมีสักอย่างที่เรากำหนดทิศทางไม่ได้ นั่นล่ะคือดวงชะตาของเราที่ถูกโชคชะตากำหนด แต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราสามารถเขียนและกำหนดทิศทางให้มันเองได้ นั่นเพราะว่าชีวิตของเรานั้นในฐานะเจ้าของร่างก็ย่อมจะมีสิทธิ์เลือกทางเดินเช่นกัน ว่ากันในเรื่องของโชคชะตากันแล้ว วันนี้ก็มีเรื่องของเงินทอง การงานมาฝาก และมี 6 ราศี จะกลับมามั่งมีร่ำรวยเงินทอง แต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาติดตามกันได้เลย ราศีมังกร หนี้สินเยอะเลยนะแต่หนี้ทั้งหมดนั้นก็มาจากตัวคุณเองทั้งนั้นเลย เพราะความอยากได้อยากมีของตัวเองล้วน ๆ และดวงของคุณในช่วงนี้นั้นค่อนข้างจะดีขึ้นมามากทีเดียวแต่ว่าจะต้องร่วมกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะ มัวแต่หลงอยู่กับสิ่งของตัวเกินไปต่อให้เงินไหลเข้ามาเยอะแค่ไหนก็หมด แต่ถ้าหากอยากร่ำรวย มั่งมีก็ต้องรู้จักหลักการบริหารเงินด้วย และหนี้สินก็ต้องให้หมดด้วย ราศีกุมภ์ ในเรื่องของการเงินปัญหาเยอะจุกจิกมาก ที่ผ่านมาไม่ค่อยสำเร็จเลยและสิ่งที่จะต้องระวังคือ การใช้เงินเกินตัวนะ หากไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยทางการเงินจะทำให้ชีวิตยุ่งยากนะ นอกจากนั้นแล้วก็อดทนอีกหน่อยดวงของคุณกำลังจะพลิก มีแววจะได้ลาภ เงินทอง เป็นกอบเป็นกำจนเอามาใช้หนี้ใช้สินได้เลย เชื่อถือว่าดวงของคุณกำลังจะดีแล้ว อย่าลืมที่จะเก็บโชคชตาของตัวเองเอาไว้ ขอให้พ้นเคราะห์ภัย ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังดำเนินไป ขอให้โชคดี ราศีกรกฎ หนี้สินจะเยอะไปไหน กู้โน่น ยืมนี่มาเต็มไปหมดจะทำอะไรก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ ที่ผ่านมาชีวิตเจอแต่ปัญหาหนักหน่วงสุด ๆ เลย แต่ก็ให้สบายใจได้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดี เพียงแค่ให้ตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดี ส่วนหน้าสินก็ให้ใช้อันเดิมโดยเลิกไปหายืมมาเพิ่มได้แล้ว ทางแก้หนี้ไม่ใช่แค่เอาหาหนี้ก้อนใหม่มาโปะ แต่ทำได้โดยการหารายได้เพิ่มก็ได้แถมยังมีดวงดีที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่อีกด้วย เก็บโชคดวงชะตาไว้ ขอให้พ้นเคราะห์ เจอความสุข เงินทองในชีวิต สาธุ ราศีสิงห์ ปัญหาค่อนข้างเยอะหน่อยนะโดยเฉพาะเรื่องการเงิน...